News / Press Release

S.N. Heading Notice Description Status
1
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
2
सवारी साधन भाडामा लिनको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना
3
दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना
4
अन्तर्वाता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
5
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/२०)
6
परामर्श सेवाको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/०७)
7
स्ट्रकचरल हाइड्रवपावर सिभिल इन्जिनियर / सुपरभाइजर नतीजा(२०७४/११/११)
8
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
9
EOI SEISMIC REFRACTION TOMOGRAPHY SURVEY IN HYDROELECTRIC PROJECTS
10
EOI MULTI CHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES IN HYDROELECTRIC PROJECTS
11
EOI SEDIMENTATION STUDY AT DAM SITE OF JAGDULLA STORAGE AND / OR KIMATHANKA ARUN HYDROELECTRIC PROJECT
12
Expression of Interest (EOI) For DRONE MAPPING, 3-D MODELLING AND DGPS SURVEY AT Different HYDROELECTRIC PROJECT
13
Notice for REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST for Topo Survey and Sediment Study