TRANSMISSION LINE Team

 • OM KRISHNA SHRESTHA

  Team Leader
 • BIBEK RAI

  Member
 • SHRISTI SHAKYA

  Member
 • ASHOK KUMAR YADAV

  MEMBER
 • BINAY PAUDYAL

  Member
 • RAVI RAJ SHRESTHA

  Member
 • ASHISH REGMI

  Member