S.N. Heading Notice Description Status
1
अन्तरबार्तामा उपस्थित हुने बारे
New!
2
सामुहिक अन्तरबार्तामा उपस्थित हुन आउने बारे सूचना
New!
3
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
New!
4
Result 2076 Interview
New!
5
Result 2076
New!
6
मौजुदा सूचि दर्ता गर्ने सम्बन्धि सूचना (२०७६/०७७)
7
Construction of Prefabicated Staff Quarter and Lab Building
8
Supply and Delivery of Core Drilling Ring and Its Accessories
9
Supply and Delivery of DGPS and Ecosounder
10
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
11
सवारी साधन भाडामा लिनको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना
12
Vacancy Announcement
13
Application for roster/ register of panel of IST
14
Seminar on Electricity for Economic Growth
15
Notice for Purchasing Electric Van
16
Seal Quotation-RFP Notice
17
Bidding-Notice
18
Sealed Quotation for Automatic Weather Station, Hydraulic Transient Analysis Software (Hammer) and Discharge Measurement Equipment and sounding Reel
19
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
20
नियूक्ति सम्बन्धमा
21
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
22
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
23
दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना
24
Notification of Award
25
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
26
Desktop Computer खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवाहनको सूचना
27
अन्तर्वाता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
28
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
29
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
30
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
31
Re -NOTICE procurement of software
32
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
33
Software खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सुचना
34
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
35
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
36
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
37
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
38
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
39
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
40
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
41
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/२०)
42
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
43
परामर्श सेवाको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/०७)
44
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
45
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
46
Computer/Laptop खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना(२०७५/०२/०७)
47
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
48
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
49
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
50
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)