S.N. Heading Notice Description Status
1
Seal Quotation-RFP Notice
New!
2
Bidding-Notice
3
Sealed Quotation for Automatic Weather Station, Hydraulic Transient Analysis Software (Hammer) and Discharge Measurement Equipment and sounding Reel
4
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
5
नियूक्ति सम्बन्धमा
6
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
7
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
8
दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना
9
Notification of Award
10
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
11
Desktop Computer खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवाहनको सूचना
12
अन्तर्वाता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
13
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
14
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
15
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
16
Re -NOTICE procurement of software
17
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
18
Software खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सुचना
19
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
20
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
21
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
22
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
23
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
24
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
25
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
26
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/२०)
27
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
28
परामर्श सेवाको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/०७)
29
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
30
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
31
Computer/Laptop खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना(२०७५/०२/०७)
32
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
33
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
34
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
35
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
36
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
37
Regarding Submission of RFP - KAHEP
38
Regarding Submission of RFP - JSHEP
39
Shortlisting Notice for Seismic Refraction Tomography
40
Shortlisting Notice for Seismic Refraction Tomography
41
Shortlisting Notice for Multi-Channel Analysis of Surface Waves
42
RE: Construction of Pre Fab Building for Phukot Karnali HEP at Dam Site-426 MW
43
Sealed Tenders/Sealed Quotations
44
स्ट्रकचरल हाइड्रवपावर सिभिल इन्जिनियर / सुपरभाइजर नतीजा(२०७४/११/११)
45
Sealed Tenders/Sealed Quotations/Expression of Interest
46
SHORTLISTING NOTICE - Detailed Topographical Survey and Mapping in Hydroelectric Projects
47
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
48
EOI SEISMIC REFRACTION TOMOGRAPHY SURVEY IN HYDROELECTRIC PROJECTS
49
EOI MULTI CHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES IN HYDROELECTRIC PROJECTS
50
EOI SEDIMENTATION STUDY AT DAM SITE OF JAGDULLA STORAGE AND / OR KIMATHANKA ARUN HYDROELECTRIC PROJECT