S.N. Heading Notice Description Status
1
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना
New!
2
सवारी साधन भाडामा लिनको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना
New!
3
Vacancy Announcement
New!
4
Application for roster/ register of panel of IST
New!
5
Seminar on Electricity for Economic Growth
New!
6
Notice for Purchasing Electric Van
7
Seal Quotation-RFP Notice
8
Bidding-Notice
9
Sealed Quotation for Automatic Weather Station, Hydraulic Transient Analysis Software (Hammer) and Discharge Measurement Equipment and sounding Reel
10
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
11
नियूक्ति सम्बन्धमा
12
अन्तर्वार्ता (Interview) को नतीजा प्रकाशन बारेको जरूरी सूचना
13
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेमा जरुरी सूचना
14
दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना
15
Notification of Award
16
सामुहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन आउने बारे जरूरी सूचना |
17
Desktop Computer खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आवाहनको सूचना
18
अन्तर्वाता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
19
Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
20
अन्तर्वार्ता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्वन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
21
अन्तर्वार्ता (Interview) मा उपस्थित हुनआउने बारेको जरुरी सूचना
22
Re -NOTICE procurement of software
23
पदपूर्ति सम्बन्धि पुनः प्रकाशित सूचना
24
Software खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सुचना
25
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
26
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
27
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
28
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
29
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
30
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
31
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
32
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/२०)
33
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
34
परामर्श सेवाको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/०७)
35
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
36
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
37
Computer/Laptop खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना(२०७५/०२/०७)
38
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
39
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
40
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
41
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
42
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
43
Regarding Submission of RFP - KAHEP
44
Regarding Submission of RFP - JSHEP
45
Shortlisting Notice for Seismic Refraction Tomography
46
Shortlisting Notice for Seismic Refraction Tomography
47
Shortlisting Notice for Multi-Channel Analysis of Surface Waves
48
RE: Construction of Pre Fab Building for Phukot Karnali HEP at Dam Site-426 MW
49
Sealed Tenders/Sealed Quotations
50
स्ट्रकचरल हाइड्रवपावर सिभिल इन्जिनियर / सुपरभाइजर नतीजा(२०७४/११/११)