S.N. Heading Notice Description Status
1
Software खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउ पत्रको सुचना
New!
2
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०६/११)
New!
3
सामूहिक छलफल (Group Discussion) मा उपस्थित हुन् आउने बारेको जरुरी सूचना |
New!
4
सामूहिक छलफल सम्बन्धि जरुरी सूचना (२०७५/०५/१७)
New!
5
नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
6
अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/२५)
7
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/२४)
8
अन्तर्वार्ताको नतीजा प्रकाशन गरिएको सम्वन्धमा
9
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/२०)
10
Call for: Application for Roster/Register of Specialists/Experts/Team Leader (National/International)
11
परामर्श सेवाको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/०७)
12
अन्तर्वार्ता तथा सामूहिक छलफलमा उपस्थित हुन आउने बारेको जरुरी सूचना (२०७५/०४/०६)
13
इलेक्टि्कल र मेकानिकल इन्जिनियरको पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना (२०७५/०४/०३)
14
Computer/Laptop खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना(२०७५/०२/०७)
15
इन्जिनियरको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०२/०२)
16
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना २ (२०७५/०१/३१)
17
वितीय विश्लेषक र मानव संसाधन अधिकृतको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
18
सह–लेखापाल र लेखा सहायकको अन्तर्वाताको सुचना (२०७५/०१/१४)
19
पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना १ (२०७५/०१/३१)
20
Regarding Submission of RFP - KAHEP
21
Regarding Submission of RFP - JSHEP
22
Shortlisting Notice for Seismic Refraction Tomography
23
Shortlisting Notice for Seismic Refraction Tomography
24
Shortlisting Notice for Multi-Channel Analysis of Surface Waves
25
RE: Construction of Pre Fab Building for Phukot Karnali HEP at Dam Site-426 MW
26
Sealed Tenders/Sealed Quotations
27
स्ट्रकचरल हाइड्रवपावर सिभिल इन्जिनियर / सुपरभाइजर नतीजा(२०७४/११/११)
28
Sealed Tenders/Sealed Quotations/Expression of Interest
29
SHORTLISTING NOTICE - Detailed Topographical Survey and Mapping in Hydroelectric Projects
30
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
31
EOI SEISMIC REFRACTION TOMOGRAPHY SURVEY IN HYDROELECTRIC PROJECTS
32
EOI MULTI CHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES IN HYDROELECTRIC PROJECTS
33
EOI SEDIMENTATION STUDY AT DAM SITE OF JAGDULLA STORAGE AND / OR KIMATHANKA ARUN HYDROELECTRIC PROJECT
34
Expression of Interest (EOI) For DRONE MAPPING, 3-D MODELLING AND DGPS SURVEY AT Different HYDROELECTRIC PROJECT
35
VACANCY ANNOUNCEMENT
36
Terms of Reference REGISTER OF SPECIALISTS AND EXPERT ENGINEERS AND INTERNATIONAL TEAM LEADER
37
Notice for REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST for Topo Survey and Sediment Study